Hồng Kông

0,59

Sự phức tạp về kinh tế 38 of 126
1980
2017

$136 tỷ

xuất khẩu 33 of 221
1980
2017

$608 tỷ

nhập khẩu 6 of 221
1980
2017

$61,5 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 11 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Hồng Kông? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Hồng Kông? List your company on Macro Market.

Hồng Kông đứng thứ 33 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 38 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Hồng Kông exported $136 tỷ and imported $608 tỷ, resulting in a negative trade balance of $472 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Hồng Kông là $341 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $61,5 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Hồng Kông là Vàng ($25,6 tỷ), Thiết bị phát sóng ($12,6 tỷ), Mạch tích hợp ($7,53 tỷ), Diamonds ($5,4 tỷ) và Điện thoại ($3,79 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($168 tỷ), Thiết bị phát sóng ($45,4 tỷ), Vàng ($35 tỷ), Văn phòng bộ phận máy ($28,6 tỷ) và Điện thoại ($28,1 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hồng Kông là Trung Quốc ($16,4 tỷ), Thái Lan ($12,5 tỷ), Khác Á ($12 tỷ), Ấn Độ ($10,3 tỷ) và Việt Nam ($10,1 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($255 tỷ), Singapore ($60,8 tỷ), Khác Á ($40,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($34,8 tỷ) và Sơn mài Nhật ($32,1 tỷ).

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Hồng Kông

More on Hồng Kông from our other sites