Xe bọc thép, súng và đạn dược

Looking to buy or sell Xe bọc thép, súng và đạn dược? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xe bọc thép, súng và đạn dược? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xe bọc thép, súng và đạn dược là Hoa Kỳ ($2,21 tỷ), Đức ($628 Hàng triệu), Canada ($310 Hàng triệu), Áo ($304 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($262 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,75 tỷ), Canada ($643 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($399 Hàng triệu), Úc ($357 Hàng triệu) và Israel ($238 Hàng triệu).

Xe bọc thép, súng và đạn dược còn được biết là xe tăng, pháo binh, vũ khí, súng lục, súng ngắn, súng, bom, ngư lôi, tên lửa, vũ khí.

Xe bọc thép, súng và đạn dược có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Xe bọc thép, súng và đạn dược Trade

More on Xe bọc thép, súng và đạn dược from our other sites