Các giao dịch được phân loại

Looking to buy or sell Các giao dịch được phân loại? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các giao dịch được phân loại? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các giao dịch được phân loại là Trung Quốc ($645 tỷ), Hoa Kỳ ($352 tỷ), Đức ($258 tỷ), Nam Triều Tiên ($178 tỷ) và Sơn mài Nhật ($146 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($463 tỷ), Trung Quốc ($402 tỷ), Đức ($256 tỷ), Hồng Kông ($181 tỷ) và Vương quốc Anh ($132 tỷ).

Các giao dịch được phân loại còn được biết là đặc biệt, khác, linh tinh.

Các giao dịch được phân loại có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các giao dịch được phân loại Trade

More on Các giao dịch được phân loại from our other sites