Looking to buy or sell Ống kính quang học? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ống kính quang học là Trung Quốc ($5,29 tỷ), Đức ($3,18 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,87 tỷ), Hoa Kỳ ($2,74 tỷ) và Ireland ($1,47 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,97 tỷ), Trung Quốc ($2,66 tỷ), Hà Lan ($1,92 tỷ), Đức ($1,83 tỷ) và Sơn mài Nhật ($1,81 tỷ).

Ống kính quang học còn được biết là kính, thủy tinh, phân cực.

Ống kính quang học có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Ống kính quang học Trade

More on Ống kính quang học from our other sites