Looking to buy or sell Nhiếp ảnh phim? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nhiếp ảnh phim là Hoa Kỳ ($1,47 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,36 tỷ), Đức ($919 Hàng triệu), Bỉ ($603 Hàng triệu) và Hà Lan ($533 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($899 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($860 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($436 Hàng triệu), Đức ($429 Hàng triệu) và Bỉ ($241 Hàng triệu).

Nhiếp ảnh phim còn được biết là tấm, giấy, nhạy, chưa phơi sáng, tiếp xúc.

Nhiếp ảnh phim có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Nhiếp ảnh phim Trade

More on Nhiếp ảnh phim from our other sites