Looking to buy or sell Máy ảnh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy ảnh là Trung Quốc ($590 Hàng triệu), Philippines ($285 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($138 Hàng triệu), Hồng Kông ($121 Hàng triệu) và Đức ($116 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($435 Hàng triệu), Đức ($198 Hàng triệu), Hồng Kông ($190 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($165 Hàng triệu) và Trung Quốc ($160 Hàng triệu).

Máy ảnh còn được biết là nhiếp ảnh, nhấp nháy.

Máy ảnh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy ảnh Trade

More on Máy ảnh from our other sites