Dệt Vải Quần áo Phụ kiện

Looking to buy or sell Dệt Vải Quần áo Phụ kiện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dệt Vải Quần áo Phụ kiện? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dệt Vải Quần áo Phụ kiện là Trung Quốc ($2,33 tỷ), Ý ($875 Hàng triệu), Pháp ($491 Hàng triệu), Ấn Độ ($361 Hàng triệu) và Đức ($195 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($884 Hàng triệu), Pháp ($436 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($436 Hàng triệu), Đức ($417 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($331 Hàng triệu).

Dệt Vải Quần áo Phụ kiện còn được biết là khăn tay, khăn choàng, khăn quàng cổ, mantillas, mạng che mặt, quan hệ, quan hệ cung, găng tay, găng tay, vớ, vớ.

Dệt Vải Quần áo Phụ kiện có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dệt Vải Quần áo Phụ kiện Trade

More on Dệt Vải Quần áo Phụ kiện from our other sites