Looking to buy or sell Ghế và Couches? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ghế và Couches là Trung Quốc ($21,4 tỷ), Mexico ($7,46 tỷ), Ba Lan ($5,7 tỷ), Đức ($4,17 tỷ) và Hoa Kỳ ($3,82 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($20,1 tỷ), Đức ($8,09 tỷ), Pháp ($3,6 tỷ), Canada ($3,25 tỷ) và Vương quốc Anh ($3,17 tỷ).

Ghế và Couches còn được biết là sofa, ghế, đồ nội thất, chuyển đổi, La-Z-Boy, recliners, loveseat.

Ghế và Couches có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Ghế và Couches Trade

More on Ghế và Couches from our other sites