Looking to buy or sell Pin? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Pin là Trung Quốc ($13,1 tỷ), Nam Triều Tiên ($5,24 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,11 tỷ), Hoa Kỳ ($4,06 tỷ) và Đức ($3,37 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($7,61 tỷ), Trung Quốc ($4,86 tỷ), Đức ($4,33 tỷ), Hồng Kông ($3,44 tỷ) và Pháp ($2,16 tỷ).

Pin còn được biết là tế bào, ắc quy điện, cầm tay, DC.

Pin có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Pin Trade

More on Pin from our other sites