Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện

Looking to buy or sell Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện là Trung Quốc ($31,2 tỷ), Malaysia ($8,81 tỷ), Sơn mài Nhật ($6,73 tỷ), Hồng Kông ($5,24 tỷ) và Đức ($5,06 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($19,1 tỷ), Hồng Kông ($11,7 tỷ), Hoa Kỳ ($7,8 tỷ), Đức ($4,91 tỷ) và Ấn Độ ($4,54 tỷ).

Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện Trade

More on Điốt, bóng bán dẫn và các tế bào quang điện from our other sites