Looking to buy or sell Vòng bi con lăn? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vòng bi con lăn là Đức ($4,86 tỷ), Trung Quốc ($4,64 tỷ), Sơn mài Nhật ($3,99 tỷ), Hoa Kỳ ($2,29 tỷ) và Pháp ($1,68 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($4,19 tỷ), Trung Quốc ($3,27 tỷ), Hoa Kỳ ($3,14 tỷ), Pháp ($1,55 tỷ) và Mexico ($1,26 tỷ).

Vòng bi con lăn còn được biết là vòng bi, con lăn kim, hình trụ, hình cầu, giảm dần.

Vòng bi con lăn có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Vòng bi con lăn Trade

More on Vòng bi con lăn from our other sites