Looking to buy or sell Máy ly tâm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy ly tâm là Đức ($703 Hàng triệu), Trung Quốc ($175 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($165 Hàng triệu), Ý ($82,6 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($77,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($276 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($256 Hàng triệu), Nga ($78,2 Hàng triệu), Đức ($72 Hàng triệu) và Ý ($70,6 Hàng triệu).

Máy ly tâm còn được biết là khoa học, thiết bị phòng thí nghiệm, luân chuyển, bồi lắng, đồng vị, sinh học, hóa học.

Máy ly tâm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy ly tâm Trade

More on Máy ly tâm from our other sites