Looking to buy or sell Máy điều hoà? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy điều hoà là Trung Quốc ($12,5 tỷ), Mexico ($3,54 tỷ), Hoa Kỳ ($2,27 tỷ), Cộng hòa Séc ($1,81 tỷ) và Đức ($1,66 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($7,44 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,98 tỷ), Đức ($1,93 tỷ), Canada ($1,39 tỷ) và Pháp ($1,35 tỷ).

Máy điều hoà còn được biết là A / C, ac, bộ phận, thermistor, HVAC, ống xả, quạt, ống dẫn.

Máy điều hoà có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy điều hoà Trade

More on Máy điều hoà from our other sites