Looking to buy or sell In ấn ép? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của In ấn ép là Đức ($94,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($51,4 Hàng triệu), Ý ($50,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($29,3 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($22,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($62,2 Hàng triệu), Philippines ($39,1 Hàng triệu), Indonesia ($27,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($22,8 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($20,8 Hàng triệu).

In ấn ép còn được biết là quay, trục lăn.

In ấn ép có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

In ấn ép Trade

More on In ấn ép from our other sites