Looking to buy or sell Da Tanning Machinery? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Da Tanning Machinery là Ý ($395 Hàng triệu), Trung Quốc ($165 Hàng triệu), Đức ($54 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($30,1 Hàng triệu) và Pháp ($20,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($70,8 Hàng triệu), Indonesia ($69,8 Hàng triệu), Ấn Độ ($54 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($52,3 Hàng triệu) và Mexico ($46,9 Hàng triệu).

Da Tanning Machinery có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Da Tanning Machinery Trade

More on Da Tanning Machinery from our other sites