Looking to buy or sell Linh tinh kim loại bài viết? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Linh tinh kim loại bài viết là Trung Quốc ($3,8 tỷ), Đức ($2,49 tỷ), Hoa Kỳ ($2,13 tỷ), Ý ($1,59 tỷ) và Pháp ($967 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($2,84 tỷ), Hoa Kỳ ($2,53 tỷ), Pháp ($1,28 tỷ), Trung Quốc ($1,2 tỷ) và Mexico ($929 Hàng triệu).

Linh tinh kim loại bài viết còn được biết là đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc.

Linh tinh kim loại bài viết có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Linh tinh kim loại bài viết Trade

More on Linh tinh kim loại bài viết from our other sites