Looking to buy or sell Kim loại Cáp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kim loại Cáp là Trung Quốc ($1,62 tỷ), Đức ($653 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($635 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($583 Hàng triệu) và Gà tây ($512 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($814 Hàng triệu), Đức ($529 Hàng triệu), Mexico ($400 Hàng triệu), Canada ($315 Hàng triệu) và Trung Quốc ($300 Hàng triệu).

Kim loại Cáp còn được biết là dây, chão, dây thừng, cấm tết, sling.

Kim loại Cáp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Kim loại Cáp Trade

More on Kim loại Cáp from our other sites