Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium

Looking to buy or sell Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium là Trung Quốc ($936 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($224 Hàng triệu), Đức ($222 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($108 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($87,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($393 Hàng triệu), Đức ($225 Hàng triệu), Hà Lan ($169 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($160 Hàng triệu) và Canada ($139 Hàng triệu).

Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium Trade

More on Chưa gia công Tungsten, molypden, tantali và Magnesium from our other sites