Looking to buy or sell Kẽm? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kẽm là Bỉ ($149 Hàng triệu), Đức ($144 Hàng triệu), Pháp ($100 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($90,8 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($88,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($156 Hàng triệu), Pháp ($122 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($103 Hàng triệu), Bỉ ($70,7 Hàng triệu) và Trung Quốc ($57,9 Hàng triệu).

Kẽm còn được biết là kim loại, chống ăn mòn, sơn, mạ điện.

Kẽm có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Kẽm Trade

More on Kẽm from our other sites