Looking to buy or sell Nhôm xử lý? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nhôm xử lý là Trung Quốc ($9,6 tỷ), Đức ($8,6 tỷ), Hoa Kỳ ($5,41 tỷ), Ý ($2,6 tỷ) và Pháp ($2,51 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($7 tỷ), Hoa Kỳ ($6,28 tỷ), Vương quốc Anh ($3,21 tỷ), Pháp ($3,2 tỷ) và Mexico ($3,03 tỷ).

Nhôm xử lý còn được biết là làm việc, rèn, rèn, hợp kim, tấm, thanh, tấm, lá, ống, ống.

Nhôm xử lý có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Nhôm xử lý Trade

More on Nhôm xử lý from our other sites