Looking to buy or sell Nickel làm việc? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nickel làm việc là Hoa Kỳ ($1,35 tỷ), Đức ($778 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($448 Hàng triệu), Pháp ($331 Hàng triệu) và Canada ($267 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($642 Hàng triệu), Trung Quốc ($505 Hàng triệu), Đức ($433 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($362 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($340 Hàng triệu).

Nickel làm việc còn được biết là hợp kim.

Nickel làm việc có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Nickel làm việc Trade

More on Nickel làm việc from our other sites