Looking to buy or sell Ferro-hợp kim? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ferro-hợp kim là Nam Phi ($3,56 tỷ), Brazil ($2,48 tỷ), Kazakhstan ($2,12 tỷ), Ấn Độ ($1,66 tỷ) và Indonesia ($1,43 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($5,27 tỷ), Hoa Kỳ ($2,55 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,42 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,65 tỷ) và Hà Lan ($1,56 tỷ).

Ferro-hợp kim còn được biết là sắt, thép, fero mangan, ferro-silicon, chất ferô và crôm, ferromolybdenum, ferronickel, ferrosilicon, Ferô titan, ferrotungsten, ferrovanadium.

Ferro-hợp kim có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Ferro-hợp kim Trade

More on Ferro-hợp kim from our other sites