Looking to buy or sell Gạch chịu lửa? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Gạch chịu lửa là Trung Quốc ($1,25 tỷ), Đức ($818 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($429 Hàng triệu), Áo ($353 Hàng triệu) và Pháp ($240 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($311 Hàng triệu), Ấn Độ ($293 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($287 Hàng triệu), Đức ($268 Hàng triệu) và Nga ($248 Hàng triệu).

Gạch chịu lửa còn được biết là đá nung, gạch.

Gạch chịu lửa có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Gạch chịu lửa Trade

More on Gạch chịu lửa from our other sites