Looking to buy or sell Sợi xi măng? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sợi xi măng là Hoa Kỳ ($505 Hàng triệu), Ý ($268 Hàng triệu), Canada ($234 Hàng triệu), Đức ($216 Hàng triệu) và Trung Quốc ($214 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Canada ($419 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($404 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($209 Hàng triệu), Đức ($161 Hàng triệu) và Hà Lan ($127 Hàng triệu).

Sợi xi măng còn được biết là xây dựng, amiăng, bảng điều khiển, khối.

Sợi xi măng có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sợi xi măng Trade

More on Sợi xi măng from our other sites