Looking to buy or sell Tay dệt Chăn? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tay dệt Chăn là Ấn Độ ($79,3 Hàng triệu), Iran ($12,6 Hàng triệu), Gà tây ($10,9 Hàng triệu), Đức ($8,24 Hàng triệu) và Morocco ($7,52 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($62,4 Hàng triệu), Đức ($17,6 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($7,51 Hàng triệu), Thụy Điển ($6,66 Hàng triệu) và Pháp ($6,04 Hàng triệu).

Tay dệt Chăn còn được biết là Afghanistan, tấm thảm, kelem, schumacks, karamanie.

Tay dệt Chăn có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Tay dệt Chăn Trade

More on Tay dệt Chăn from our other sites