Looking to buy or sell Khăn? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khăn là Trung Quốc ($1,53 tỷ), Pakistan ($1,21 tỷ), Ấn Độ ($951 Hàng triệu), Gà tây ($419 Hàng triệu) và Đức ($272 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,87 tỷ), Đức ($594 Hàng triệu), Pháp ($426 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($313 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($227 Hàng triệu).

Khăn còn được biết là trang trí nội thất, dệt may, giường, bàn, nhà vệ sinh, nhà bếp, bông, sợi.

Khăn có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Khăn Trade

More on Khăn from our other sites