Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sợi tổng hợp dệt kim? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sợi tổng hợp dệt kim là Kenya ($37,4 Hàng ngàn), Singapore ($2 Hàng ngàn) và Argentina ($691). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Uganda ($37,4 Hàng ngàn), Philippines ($2 Hàng ngàn) và Argentina ($691).

Sợi tổng hợp dệt kim có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sợi tổng hợp dệt kim Trade

More on Sợi tổng hợp dệt kim from our other sites