Looking to buy or sell Vải lanh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vải lanh là Ukraina ($6,38 Hàng ngàn) và Kenya ($2,72 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Moldova ($6,38 Hàng ngàn) và Uganda ($2,72 Hàng ngàn).

Vải lanh còn được biết là gai, dệt.

Vải lanh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Vải lanh Trade

More on Vải lanh from our other sites