Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Tổng hợp vải dệt thoi? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tổng hợp vải dệt thoi là Trung Quốc ($6,78 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,01 tỷ), Ý ($693 Hàng triệu), Gà tây ($670 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($600 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($932 Hàng triệu), Indonesia ($863 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($737 Hàng triệu), Đức ($555 Hàng triệu) và Mexico ($539 Hàng triệu).

Tổng hợp vải dệt thoi còn được biết là dệt may, dây, liên tục.

Tổng hợp vải dệt thoi có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Tổng hợp vải dệt thoi Trade

More on Tổng hợp vải dệt thoi from our other sites