Looking to buy or sell Sợi sợi dệt? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sợi sợi dệt là Trung Quốc ($960 Hàng triệu), Malaysia ($390 Hàng triệu), Bỉ ($341 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($245 Hàng triệu) và Mexico ($205 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($584 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($504 Hàng triệu), Ý ($238 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($205 Hàng triệu) và Trung Quốc ($202 Hàng triệu).

Sợi sợi dệt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sợi sợi dệt Trade

More on Sợi sợi dệt from our other sites