Looking for the latest data? Try OEC Pro

Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp

Looking to buy or sell Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp là Kenya ($3,19 Hàng triệu), Argentina ($20,8 Hàng ngàn), Mexico ($3,23 Hàng ngàn) và Singapore ($1,45 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Uganda ($2,91 Hàng triệu), Malawi ($171 Hàng ngàn), Burundi ($107 Hàng ngàn), Mexico ($20,8 Hàng ngàn) và Belize ($2,19 Hàng ngàn).

Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp Trade

More on Sợi lẻ Hơn 85% sợi tổng hợp from our other sites