Looking to buy or sell Giấy in báo? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Giấy in báo là Mexico ($78,6 Hàng ngàn), Ghana ($77,5 Hàng ngàn), Senegal ($20,7 Hàng ngàn), Uganda ($6,48 Hàng ngàn) và Cote d'Ivoire ($549). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Belize ($78,6 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($77,5 Hàng ngàn), Mali ($21,2 Hàng ngàn) và Burundi ($6,48 Hàng ngàn).

Giấy in báo còn được biết là giấy.

Giấy in báo có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Giấy in báo Trade

More on Giấy in báo from our other sites