Looking to buy or sell Xong da? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xong da là Ý ($350 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($28,9 Hàng triệu), Brazil ($27,6 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($25,4 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($14,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Tây Ban Nha ($64,3 Hàng triệu), Trung Quốc ($63,9 Hàng triệu), Mexico ($51,7 Hàng triệu), Romania ($42,3 Hàng triệu) và Bồ Đào Nha ($32,1 Hàng triệu).

Xong da còn được biết là mặc quần áo.

Xong da có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Xong da Trade

More on Xong da from our other sites