Looking to buy or sell Cừu và Con Chiên Da? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cừu và Con Chiên Da là Ý ($164 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($105 Hàng triệu), Pháp ($73 Hàng triệu), Ấn Độ ($64,8 Hàng triệu) và Gà tây ($54,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($198 Hàng triệu), Trung Quốc ($135 Hàng triệu), Hồng Kông ($85,9 Hàng triệu), Pháp ($62,5 Hàng triệu) và Ấn Độ ($54,6 Hàng triệu).

Cừu và Con Chiên Da có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cừu và Con Chiên Da Trade

More on Cừu và Con Chiên Da from our other sites