Looking to buy or sell Sản phẩm hóa chất hữu cơ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm hóa chất hữu cơ là Đức ($626 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($548 Hàng triệu), Trung Quốc ($395 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($166 Hàng triệu) và Hà Lan ($136 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($368 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($251 Hàng triệu), Đức ($232 Hàng triệu), Pháp ($175 Hàng triệu) và Ấn Độ ($127 Hàng triệu).

Sản phẩm hóa chất hữu cơ còn được biết là các loại sáp, chì, cao su.

Sản phẩm hóa chất hữu cơ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sản phẩm hóa chất hữu cơ Trade

More on Sản phẩm hóa chất hữu cơ from our other sites