Looking to buy or sell Woods và Resin Hóa chất? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Woods và Resin Hóa chất là Hoa Kỳ ($135 Hàng triệu), Thụy Điển ($33,4 Hàng triệu), Pháp ($15,8 Hàng triệu), Nga ($14,6 Hàng triệu) và Đức ($13,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Phần Lan ($60,6 Hàng triệu), Thụy Điển ($40,9 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($31,4 Hàng triệu), Pháp ($21,9 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($17,7 Hàng triệu).

Woods và Resin Hóa chất còn được biết là dầu, dung dịch kiềm, tar.

Woods và Resin Hóa chất có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Woods và Resin Hóa chất Trade

More on Woods và Resin Hóa chất from our other sites