Looking to buy or sell Keo? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Keo là Đức ($2,93 tỷ), Hoa Kỳ ($2,51 tỷ), Trung Quốc ($1,79 tỷ), Pháp ($1,1 tỷ) và Hà Lan ($1,05 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,15 tỷ), Hoa Kỳ ($1,54 tỷ), Đức ($1,37 tỷ), Mexico ($750 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($723 Hàng triệu).

Keo còn được biết là chất giống chất đản bạch, casein, các muối của casein, albumin, muối albumin, gelatin, xương, isinglass, protein, ẩn bột, dextrin, tinh bột, hòa tan, cà phê rang, chuẩn bị.

Keo có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Keo Trade

More on Keo from our other sites