Looking to buy or sell Nitrates Cellulose? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nitrates Cellulose là Đức ($78,8 Hàng triệu), Brazil ($63 Hàng triệu), Trung Quốc ($40,4 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($29,6 Hàng triệu) và Pháp ($14,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($46,9 Hàng triệu), Ý ($32,4 Hàng triệu), Pháp ($24,7 Hàng triệu), Gà tây ($18,7 Hàng triệu) và Mexico ($14,1 Hàng triệu).

Nitrates Cellulose có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Nitrates Cellulose Trade

More on Nitrates Cellulose from our other sites