Looking to buy or sell Phân bón khác? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phân bón khác là Trung Quốc ($2,92 tỷ), Nga ($2,72 tỷ), Hoa Kỳ ($2,17 tỷ), Morocco ($1,83 tỷ) và Bỉ ($789 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Brazil ($2,07 tỷ), Ấn Độ ($1,15 tỷ), Hoa Kỳ ($873 Hàng triệu), Ukraina ($733 Hàng triệu) và Canada ($678 Hàng triệu).

Phân bón khác còn được biết là nitơ, phốt pho, kali.

Phân bón khác có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Phân bón khác Trade

More on Phân bón khác from our other sites