Looking to buy or sell Vitamin? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vitamin là Trung Quốc ($3,02 tỷ), Đức ($752 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($556 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($415 Hàng triệu) và Hà Lan ($348 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,15 tỷ), Đức ($593 Hàng triệu), Hà Lan ($578 Hàng triệu), Pháp ($265 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($248 Hàng triệu).

Vitamin có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Vitamin Trade

More on Vitamin from our other sites