Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Dầu bóng và mài? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu bóng và mài là Đức ($4,03 tỷ), Hoa Kỳ ($2,42 tỷ), Ý ($1,54 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,37 tỷ) và Pháp ($1,1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,25 tỷ), Trung Quốc ($1,25 tỷ), Canada ($1,12 tỷ), Hoa Kỳ ($1,06 tỷ) và Pháp ($910 Hàng triệu).

Dầu bóng và mài còn được biết là polyurethane, cánh kiến ​​đỏ, sơn, anamel, bột màu, chất keo, thuốc nhuộm.

Dầu bóng và mài có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dầu bóng và mài Trade

More on Dầu bóng và mài from our other sites