Looking to buy or sell Dầu bóng và mài? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu bóng và mài là Đức ($4,03 tỷ), Hoa Kỳ ($2,42 tỷ), Ý ($1,54 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,37 tỷ) và Pháp ($1,1 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,25 tỷ), Trung Quốc ($1,25 tỷ), Canada ($1,12 tỷ), Hoa Kỳ ($1,06 tỷ) và Pháp ($910 Hàng triệu).

Dầu bóng và mài còn được biết là polyurethane, cánh kiến ​​đỏ, sơn, anamel, bột màu, chất keo, thuốc nhuộm.

Dầu bóng và mài có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dầu bóng và mài Trade

More on Dầu bóng và mài from our other sites