Looking to buy or sell Chất chiết xuất thuộc da? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chất chiết xuất thuộc da là Argentina ($73,8 Hàng triệu), Indonesia ($72 Hàng triệu), Brazil ($51,6 Hàng triệu), Nam Phi ($49,9 Hàng triệu) và Ý ($25,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($105 Hàng triệu), Ý ($44,5 Hàng triệu), Trung Quốc ($33,5 Hàng triệu), Mexico ($28,9 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($20,7 Hàng triệu).

Chất chiết xuất thuộc da có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chất chiết xuất thuộc da Trade

More on Chất chiết xuất thuộc da from our other sites