Looking to buy or sell Oxit kim loại? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Oxit kim loại là Trung Quốc ($949 Hàng triệu), Đức ($419 Hàng triệu), Bỉ ($287 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($251 Hàng triệu) và Hà Lan ($205 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($676 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($393 Hàng triệu), Đức ($294 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($280 Hàng triệu) và Trung Quốc ($237 Hàng triệu).

Oxit kim loại còn được biết là kẽm, sắt, chì, crom.

Oxit kim loại có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Oxit kim loại Trade

More on Oxit kim loại from our other sites