Looking to buy or sell Polycaboxylic axit? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Polycaboxylic axit là Nam Triều Tiên ($2,42 tỷ), Trung Quốc ($1,64 tỷ), Hoa Kỳ ($759 Hàng triệu), Đức ($733 Hàng triệu) và Hà Lan ($632 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,07 tỷ), Đức ($856 Hàng triệu), Trung Quốc ($818 Hàng triệu), Ý ($598 Hàng triệu) và Ấn Độ ($565 Hàng triệu).

Polycaboxylic axit còn được biết là maleic, phthalic, dioctyl, este, terephthalic, polyacarboxylic, derivitives.

Polycaboxylic axit có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Polycaboxylic axit Trade

More on Polycaboxylic axit from our other sites