Looking to buy or sell Monocarboxylic axit? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Monocarboxylic axit là Trung Quốc ($3,05 tỷ), Hoa Kỳ ($2,69 tỷ), Đức ($2,21 tỷ), Bỉ ($1,92 tỷ) và Hà Lan ($986 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ ($1,82 tỷ), Hoa Kỳ ($1,69 tỷ), Đức ($1,57 tỷ), Hà Lan ($1,37 tỷ) và Ấn Độ ($1,31 tỷ).

Monocarboxylic axit còn được biết là acetic, các muối, este, metacrylic, derivitives.

Monocarboxylic axit có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Monocarboxylic axit Trade

More on Monocarboxylic axit from our other sites