Looking to buy or sell Rượu mạch hở? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Rượu mạch hở là Hoa Kỳ ($4,21 tỷ), Hà Lan ($2,1 tỷ), Đức ($1,89 tỷ), Iran ($1,7 tỷ) và Canada ($1,46 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($5,71 tỷ), Đức ($2,13 tỷ), Hoa Kỳ ($1,89 tỷ), Ấn Độ ($1,59 tỷ) và Hà Lan ($1,53 tỷ).

Rượu mạch hở còn được biết là methyl, methanol, propanols, butyl, butanols, octyl, octanols, ethylene, glycol, ethyl, rượu biến tính, béo, dung dịch kiềm glycerol, các dẫn xuất.

Rượu mạch hở có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Rượu mạch hở Trade

More on Rượu mạch hở from our other sites