Looking to buy or sell Dầu hạt lanh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu hạt lanh là Bỉ ($51,8 Hàng triệu), Kazakhstan ($13,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11,5 Hàng triệu), Đức ($8,56 Hàng triệu) và Ukraina ($6,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($26,4 Hàng triệu), Đức ($17 Hàng triệu), Hà Lan ($16 Hàng triệu), Chile ($6,16 Hàng triệu) và Ý ($5,07 Hàng triệu).

Dầu hạt lanh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dầu hạt lanh Trade

More on Dầu hạt lanh from our other sites