Looking to buy or sell Khoáng sản Tar Pitch? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khoáng sản Tar Pitch là Trung Quốc ($175 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($59,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($58 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($55,6 Hàng triệu) và Canada ($53,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nga ($98,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($78,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($59,7 Hàng triệu), Ấn Độ ($44 Hàng triệu) và Hà Lan ($21,6 Hàng triệu).

Khoáng sản Tar Pitch có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Khoáng sản Tar Pitch Trade

More on Khoáng sản Tar Pitch from our other sites