Looking to buy or sell Dầu nhớt? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu nhớt là Trung Quốc ($520 Hàng triệu), Đức ($342 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($312 Hàng triệu), Nam Phi ($235 Hàng triệu) và Malaysia ($191 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($429 Hàng triệu), Đức ($322 Hàng triệu), Ba Lan ($214 Hàng triệu), Mexico ($199 Hàng triệu) và Canada ($147 Hàng triệu).

Dầu nhớt còn được biết là petrolatum, sáp parafin, sáp, khoáng sản.

Dầu nhớt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dầu nhớt Trade

More on Dầu nhớt from our other sites