Looking to buy or sell Than đá? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Than đá là Úc ($41,7 tỷ), Indonesia ($16,6 tỷ), Nga ($13,1 tỷ), Hoa Kỳ ($10 tỷ) và Colombia ($6,84 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Sơn mài Nhật ($20,6 tỷ), Ấn Độ ($17,8 tỷ), Trung Quốc ($16,8 tỷ), Nam Triều Tiên ($12,8 tỷ) và Đức ($3,78 tỷ).

Than đá có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Than đá Trade

More on Than đá from our other sites